Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage inventarisatie enkelvoudige voegen
Publicatiedatum:15-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Inspectie buiten: Dilatec BV; Analyse en rapportage: H.E. Klatter

 

Samenvatting

Voegovergangen vormen de overgangsconstructies tussen rijbanen en kunstwerken en kunstwerkdelen onderling. Zij zijn kwetsbaar en vergen frequent onderhoud. Daarmee vormen zij een grote kostenpost in het programma B&O-kunstwerken: ca. ? 20 mln./jr (Raming Basis Onderhoudsniveau 2001). Schades aan voegovergangen veroorzaken ongewenste verkeershinder en risico?s voor de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn voegovergangen vaak de oorzaak van geluidsoverlast. Europese regelgeving is voor voegovergangen nog niet voorhanden. Het project ?Verbetervoorstellen Enkelvoudige Voegovergangen? is gericht op verbetering van de huidige praktijk (ontwerp, uitvoering en onderhoud) en de ontwikkeling van alternatieve toepassingen, rekening houdend met de vastgestelde behoeften.

 

Annotatie

71 p.
Status: Definitief
Versienummer: Juni 2006/4

Naar boven