Onderwerp: Bezoek-historie

Laagwatertellingen Roggenplaat 1995-1996
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. Zekhuis

 

Annotatie

7 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB-96.819X
In het kader van project 'Evaluatie van de ecologische effecten van voor de visserij gesloten gebieden in de Waddenzee en Delta op bodemorganismen en vogels'

Naar boven