Onderwerp: Bezoek-historie

Bouwen en Beprijzen : Naar een optimum van kosten en baten voor de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere
Publicatiedatum:20-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jos de Lange, Jan Henk Tigelaar; DHV

 

Samenvatting

Onderzoek naar een betere kosten-batenverhouding van de combinatie van bouwen en beprijzen door kosten te verlagen terwijl de baten gelijk blijven of beperkt afnemen voor de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Om de combinatie van bouwen en beprijzen op een gestructureerde wijze te onderzoeken zijn voor zowel het Stroomlijnalternatief als het Verbindingsalternatief maatregelpakketten samengesteld. Van de opgestelde pakketten zijn de kosten en de baten globaal ingeschat. Op basis van deze inschatting kan besloten worden welke pakketten voldoende aanleiding geven om verder door te rekenen.

 

Annotatie

49 p.
Met bijl.
Dossier: A1564
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven