Onderwerp: Bezoek-historie

Handboek dynamische verlichting autosnelwegen
Publicatiedatum:12-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Het Handboek Dynamische Verlichting is geschreven om het gat op te vullen tussen het functionele uitvoeringskader, dat aangeeft wanneer en waar volledig verlicht moeten worden en wanneer en waar gedimd mag worden, en de operationele praktijk van het ontwerpen, uitvoeren en beheren van openbare verlichtingsinstallaties. Na een uitwerking van het uitvoeringskader verlichting wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van dynamische verlichting, het traject dat gevolgd moet worden om tot implementatie van dynamische verlichting te komen, de verlichtingstechnische realisatie, en enkele andere onderwerpen.

 

Annotatie

51 p.
fig.
Versie 1.1
Dit handboek is tot stand gekomen met bijdragen van verschillende leden van het Adviescentrum Openbare Verlichting (Toine Adams, Ton van den Brink en Bob Hamel en is gecontroleerd en geaccordeerd door de Initiatiefgroep Openbare Verlichting. Den Initiatiefgroep Openbare Verlichting bestaat uit verlichtingsdeskundigen van diverse diensten van Rijkswaterstaat en alle provincies.
Ook in het engels; "Manual of Dynamic Motorway Lighting"

Naar boven