Onderwerp: Bezoek-historie

Handhaving de volgende stap : het vervolg op de professionalisering van de handhaving van de milieuwetgeving bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat : werkplan 2006-2008
Publicatiedatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Samenvatting

Het vervolg op de Professionalisering heeft als doel dat de RWS-handhavingsorganisaties volledig handelen volgens het kwaliteitsdenken, zeker voor wat betreft de Wvo en Wbb. Het wil een uniforme coporate werkwijze bereiken voor de handhaving van de natte (milieu)wetten door Rijkswaterstaat. Dit vloeit onder meer voort uit het in 2004 vastgestelde Ondernemingsplan.

 

Annotatie

28 p.
Ill.
projectleider: S. de Rijk

Naar boven