Onderwerp: Bezoek-historie

Het Verdronken Land van Saeftinghe komt weer boven water
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW), Hogeschool Zeeland (HZ); G.M. Krijger

 

Samenvatting

Het brakwater schor Verdronken Land van Saeftinghe lijkt te worden bedreigd door een versnelde verlanding, mogelijk veroorzaakt door menselijk handelen. In dit afstudeerverslag zijn de morfologie en de morfologische ontwikkelingen van Saeftinghe bestudeerd, zowel in de geulen als op het schor, aan de hand van 2 hoogtemetingen die in 1963 en in 1992 hebben plaatsgevonden. Ook is de getijdoordringing bestudeerd aan de hand van debietmetingen, die in 1971 en 1991 hebben plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van GIS, DIGIBEELD-technieken en het getijmodel Duflow.

 

Annotatie

121 p.
ill.
Werkdocument GWWS-93.838X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren
Afstudeerverslag Hogeschool Zeeland, sector H.T.S., Civiele Techniek, CTw
Met lit. opg.

Naar boven