Onderwerp: Bezoek-historie

Tussenrapportage sanering Ketelmeer
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD); L. Osté en H. Otten

 

Annotatie

47 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(AKWA werkdocument ; 05.007)
(RIZA werkdocument ; 2005.178X)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Contactpersoon IJG: H. Vos

Naar boven