Onderwerp: Bezoek-historie

Externe veiligheid inrichtingen : handleiding
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

InfoMil

 

Samenvatting

het Besluit externe veiligheid inrichtingen is in 2004 in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor de externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit besluit wordt uitgelegd.

 

Annotatie

69 p.
Fig.

Naar boven