Onderwerp: Bezoek-historie

Quick scan kostenscenario's vergaande zuivering RWZI en KRW
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

 

Samenvatting

De mogelijke financiële consequenties van de Kaderrichtlijn Water (KRW) ten gevolge van de verdergaande zuivering op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in Nederland zijn in beeld gebracht. Het rapport kan door de waterschappen gebruikt worden als hulpmiddel bij het verkennen van emissiereducerende maatregelen, wat de KRW in de regio vraagt. Op basis van de kentallen uit het rapport "Verkenningen zuiveringstechnieken en KRW" is een aantal kostenscenario's op een viertal ambitieniveaus voor de implementatie van de KRW doorgerekend.

 

Annotatie

48 p.
Fig., tab.
(STOWA rapport ; 2006-08)
In begeleidscommissie namens RIZA: F.H. Wagemaker, R. van der Veeren, G.B.J. Rijs
ISBN 9057733277

Naar boven