Onderwerp: Bezoek-historie

'Het belang van het Schipholnetwerk voor het in Nederland gevestigde bedrijfsleven': Een analyse op sectorniveau: Eindrapportage
Publicatiedatum:29-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stratagem Strategic Research, Decisio, RAND Europe

 

Samenvatting

Onderzoekt wat voor minimale netwerkkwaliteit van het passagiersvervoer Schiphol in de toekomst zou moeten bieden om de internationale concurrentiepositie van de mainportregio en Nederland als geheel op zijn minst te handhaven en daarbij de economische ontwikkeling te stimuleren. Oonderzoekt op het niveau van bedrijfssectoren de wisselwerking tussen de netwerkkwaliteit van Schiphol en de kosten van het bedrijfsleven. Geanalyseerd wordt met name de ?harde? relatie tussen netwerkkwaliteit en bedrijfskosten. Inventariseert de achtergronden van zakelijke reizigers op Schiphol. Onderzoekt het belang van Schipholnetwerk voor sectoren in het bedrijfsleven, de relatieve netwerkkwaliteit en de effecten van netwerkveranderingen voor het bedrijfsleven. Toetst de praktijk.

 

Annotatie

In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat Generaal Luchtvaart, Project Mainport Schiphol en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Naar boven