Onderwerp: Bezoek-historie

Kosten-BatenAnalyse voor Beheer & Onderhoud : systematiek en case studies
Publicatiedatum:02-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); P. Wortelboer-van Donselaar, A. de Kort, S. Kats, J. Doorduijn, E. de Boer, M. Taal

 

Samenvatting

Onderhoud van infrastructuur kost veel geld. Tot en met 2010 is jaarlijks ongeveer 2 miljard euro uitgetrokken voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Voor de periode 2011-2020 is dit gemiddeld drie miljard euro per jaar. In dit rapport zijn de mogelijkheden van maatschappelijk-economische onderbouwing van onderhoudsvraagstukken onderzocht. Het doel van dit rapport is om aan de hand van een aantal cases inzicht te geven in: -de op economische argumenten gebaseerde sturingsmogelijkheden bij beheer en onderhoud (B&O); -de bijdrage van effecten van de onderzochte onderhoudsvartianten, met name op het vlak van reistijd(winst), veiligheid, betrouwbaarheid en milieu; en -de mate van beschikbaarheid van benodigde gegevens, inclusief een specificatie van wat extra beschikbaar moet komen voor betere analyse. De cases hebben betrekking op verhardingen, het baggeren van vaarwegen en dynamisch verkeersmanagement.

 

Annotatie

105 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Met samenv.
Status: Definitief
Versienr.: 0.6
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Staf DG

Naar boven