Onderwerp: Bezoek-historie

Kentallen KBA Dimensionering Ramspolbrug : brughoogte, wegprofiel en bedieningsregime
Publicatiedatum:01-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); S. Kats, J.P. Kors

 

Samenvatting

De Ramspolbrug wordt vervangen en verplaatst. Dit rapport bevat een analyse van de rentabiliteit van een hogere brughoogte, een breder wegprofiel, of een alternatief bedieningsregime ten opzichte van een "nulvariant", het huidige plan met een nieuwe brug met 7 meter doorvaart hoogte en een hoofdweg met 2x1 strooks wegprofiel. Dit rapport bevat de resultaten van een kentallen kosten-batenanalyse (kKBA) voor deze punten. Het betreft een KBA op hoofdlijnen, zoveel mogelijk uitgevoerd volgens de Leidraad OEI (Onderzoeken Effecten Infrastructuur).

 

Annotatie

55 p.
ill.
Met lit.opg.
Met samenv.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven