Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag [2005] van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Publicatiedatum:17-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

Met dit vierde jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat volgens de methode 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)' legt het ministerie verantwoording af over het gevoerde beleid in 2005. Het jaar 2005 stond voornamelijk in het teken van de Nota Mobiliteit, Anders Betalen voor Mobiliteit, achterstallig onderhoud, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

 

Annotatie

190 p.
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2005-2006 ; 30550, nr. 1)
ISSN 09217371

Naar boven