Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor de Rivier : PKB deel 2
Publicatiedatum:22-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

 

Samenvatting

Feitelijke weergave van de resultaten van inspraak, advies en bestuurlijk overleg n.a.v. DE Ontwerp Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, PKB deel 1.

 

Annotatie

55 p.
Initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW), het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Naar boven