Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor de Rivier : 7de Voortgangsrapportage : 1 juli 2005 - 31 december 2005
Publicatiedatum:17-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

 

Annotatie

Het project Ruimte voor de Rivier is een initiatief van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij(LNV)

Naar boven