Onderwerp: Bezoek-historie

Betuweroute Voortgangsrapportage 15 : 2e helft 2003
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectdirectie Betuweroute

 

Samenvatting

Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene beleidsontwikkelingen, technische ontwikkelingen, marktconsultatie/exploitatie, conditionerende activiteiten, planning en financiën, de Havenspoorlijn, de Noord Oostelijke Verbinding (NOV) en de A15-lijn.

 

Annotatie

23 p.

Naar boven