Onderwerp: Bezoek-historie

Betuweroute Voortgangsrapportage 19 : 2e helft 2005
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectdirectie Betuweroute

 

Samenvatting

Voortgangsrapportage in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten. Beschrijft (de veranderingen in) de omgeving van het project, de voortgang en de projectbeheersing. Aan de orde komen o.a. algemene beleidsontwikkelingen, technische ontwikkelingen, marktconsultatie/exploitatie, conditionerende activiteiten, planning en financiën, de Havenspoorlijn, de Noord Oostelijke Verbinding (NOV) en de A15-lijn.

 

Naar boven