Onderwerp: Bezoek-historie

'Uitweg' : voor bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
Publicatiedatum:01-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectgroep De Uitweg

 

Samenvatting

Analyse van de problematiek en de ambities in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere. Hierbij wordt zowel ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit als de bereikbaarheid. Vervolgens wordt duidelijk welke consequenties de onderzochte wegtracés in dit gebied voor de ruimtelijke kwaliteit hebben.

 

Annotatie

Ook bekend onder de naam: Eindrapportage De Uitweg

Naar boven