Onderwerp: Bezoek-historie

Tussenrapport 2005: Harderbos
Publicatiedatum:01-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Stuijfzand, H. van Manen, J. Daling (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)

 

Annotatie

102 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
In het kader van het Pilotprogramma Waterberging-Natuur ( samenw. Natuurmonumenten, Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, RWS RIZA en Alterra)
Tevens onderdeel van het Alterra-project 'Bos in water, Water in bos'
(Alterra intern rapport)
(RIZA werkdocument ; 2006.060X)

Naar boven