Onderwerp: Bezoek-historie

Akoestisch onderzoek in het kader van de MER Zeepoort IJmond naar de geluidsbelastingen in de aanlegfase van een nieuwe sluis
Publicatiedatum:21-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Witte, L.P. Sturus

 

Samenvatting

Richt zich op de geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen die zullen ontstaan als gevolg van het heien, het baggeren en het afvoeren van de grond. Nog niet alle keuzen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat nog niet alle voor berekeningen benodigde informatie beschikbaar is. Om deze reden wordt volstaan met een kwalitatieve beschouwing. Aan de hand van de beschouwing wordt het mogelijk om de aanleg van een nieuwe sluis zodanig uit te voeren dat onnodige overlast wordt voorkomen.

 

Annotatie

Rapport W.99.1414.B
11 p.
bijl.
fig.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland

Naar boven