Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie sanering en herinrichting oevers Hollandsche IJssel
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

 

 

Samenvatting

De Hollandsche IJssel is en zoetwatergetijdenrivier die deel uitmaakt van de Rijn-en Maasdelta. Vanaf halverwege de jaren tachtig geldt de Hollandsche IJssel als de zwaarst vervuilde rivier van Nederland. In 1996 heeft de Stuurgroep Hollandsche IJssel invulling gegeven aan een integrale sanering van de rivier. In 1998 kwam in Zuid-Holland het Project Hollandsche IJssel in uitvoering. Als onderdeel van dit project is in 2000 een locatie bij Moordrecht gesaneerd en kreeg een natuurvriendelijke oever met een nevengeul. In een oeverproject bij Nieuwerkerk is in 2001 vooral ingezet op het aanleggen van droogvallende slikplaten en van biezenvelden op de hogre delen. Op beide locaties kan de natuur zich weer gaan ontwikkelen op een manier die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier.

 

Annotatie

64 p.
Fig., ill.
Met afzonderlijk: Hollandsche IJssel schoner en mooier publiekssamenvatting
In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
(RIZA rapport ; 2005.021)
ISBN 9036957249
Met lit. opg.

Naar boven