Onderwerp: Bezoek-historie

Factsheets openbaar vervoer : OV, waar beginnen we aan + Overwegingen bij de techniekkeuze voor OV + Duurzame mobiliteit, milieueffecten van verkeer
Publicatiedatum:01-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); R.I.Th. Koolen

 

Samenvatting

Bevat 3 factsheets: Factsheet "OV, waar beginnen we aan?". In het kader van de netwerkanalyses gaat het er om te bezien hoe het openbaar vervoer maximaal benut kan worden voor de regionale bereikbaarheid en of de resultaten opwegen tegen de inspanning die daarvoor nodig is. Om daarmee doelgericht aan de slag te kunnen is de primaire vraag: voor wie is het OV een serieuze vervoermogelijkheid? Daarna komen de vragen aan bod als: voldoet het OV aan de eisen van deze doelgroepen? Zo ja, wat kan er verder verbeterd worden om de klant beter te bereiken? Zo nee, aan welke basisvoorwaarden moet eerst voldaan worden voordat er verder ontwikkeld wordt? Hoe snel kunnen verbeteringen aangebracht worden? Factsheet "Overwegingen bij de techniekkeuze voor OV". De afweging welke techniek voor een OV-lijn of OV-netwerk moet worden gebruikt kan op tal van aspecten gemaakt worden, o.a. de vervoerwaarde: hoeveel mensen kunnen er met een bepaalde techniek vervoerd worden en hoeveel mensen moeten dagelijks vervoerd worden om het systeem te kunnen exploiteren tegen een verantwoorde kostendekkingsgraad? Dit factsheet geeft algemene noties over capaciteiten van OV systemen en de kosten die de met exploitatie ervan gemoeid zijn. Factsheet "Duurzame mobiliteit, milieueffecten van verkeer". Geeft een overzicht van uitstoot van CO2, NOx en PM10 per vervoerwijze en reizigerskilometer voor korte en middellange afstand, en geeft puntsgewijs aan waar milieuwinst te halen valt.

 

Annotatie

19 p.
Ill.

Naar boven