Onderwerp: Bezoek-historie

Feiten en cijfers van het goederenvervoer : uitgave ...
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst (RLD)

 

Samenvatting

Geeft in grafieken een jaaroverzicht van de transportsector : goederenstromen verdeeld naar vervoersmodaliteit, doorvoer via Nederlandse en Noord-West Europese zeehavens, goederenvervoer in

 

Annotatie

tab.
Verschijnt ook als : Facts and Figures : Goods Transport

Naar boven