Onderwerp: Bezoek-historie

Tabelle van de dieptenwaarden Helderschen Zeedijk tot de opdieping aan de overzijde van het Vaarwater zoo als dezelve zijn bevonden bij de Peilingen van den Jare 1822
Publicatiedatum:01-12-1822

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

Titel op de rug: Peilregister Heldersche Zeewering 1792-1822. -
In de publicatie zelf zijn tevens de 'Vergelijkende Tabelle bevattende de Grondpeilingen voor de Heldersche Zeewering van het Nieuwe Diep tot Huisduinen van de Jaren 1792 - 1822' opgenomen. -Bevat een aantal losse vellen met aantekingen.

Naar boven