Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2005 depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied (RWS, IJG); D.J. van 't Zet en I. Brongers

 

Samenvatting

De resultaten van de exploitatie , alle maatregelen en waarnemingen om emissies naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen en de effecten van het depot op de omgeving worden beschreven. Ook worden vogeltellingenen veldinventarisaties van paddestoelen vermeld en toegelicht.

 

Annotatie

120 p.
Fig., tab.
(IJG-rapport ; 200-6)
Met lit. opg.
ISBN 9036913500

Naar boven