Onderwerp: Bezoek-historie

Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015
Publicatiedatum:01-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K. aan de Wiel, O. Clevering, W. van Dijk, R. Schils, P. Boers, M. Tosserams : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Praktijkonderzoek Plant en omgeving (PPO)

 

Annotatie

77 p.
Tab.
Met lit.opg.
(RIZA werkdocument ; 2006.054X)
(PPO rapport ; 32500004)

Naar boven