Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005 : verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C.M. Berrevoets, F.A. Arts; Delta ProjectManagement

 

Samenvatting

Geeft een actueel overzicht van de verspreiding, het seizoenspatroon en de trend van 7 soorten zeevogels (Noordse Stormvogel, Jan van Gent, Kleine Mantelmeeuw, Zivermeeuw, Drieteenmeeuw, Alk/Zeekoet en de Grote Stern) en de Bruinvis op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Met gemiddelde modelvoorspellingen over de seizoenen 1991-2004 wordt aangetoond, dat het mogelijk is om met de gebruikte analysemethode een beschrijving te maken van de verspreiding en het seizoenspatroon op het NCP. Voor alle besproken soorten zijn duidelijke verschillen in verspreiding geconstateerd gedurende het seizoen. Het seizoenspatroon wordt gepresenteerd aan de hand van een minimum en maximum voorspelde dichtheid per periode. In de meeste gevallen is de bandbreedte vrij groot, maar de gemiddelde voorspelde dichtheid geeft een duidelijk seizoenspatroon van de soorten op het NCP. Door het groot aantal jaren dat betroken is bij de analyses is het mogelijk om trends aan te tonen.

 

Annotatie

48 p.
ill.
Rapport RIKZ/2005.032
Met lit. opg.

Naar boven