Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales
Publicatiedatum:30-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); F.T. Vriese, J.C.A. Merkx, M.C. de Lange

 

Annotatie

49 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS RIKZ)
(Project ; KO2005037)
(OVB project ; KO2005054)

Naar boven