Onderwerp: Bezoek-historie

Technisch advies ten aanzien van innovatief onderhoud aan de asfaltdijkbekleding van een deel van de Houtribdijk : IJsselmeerzijde van het dijktracee tussen km 55.600 en 50.000 (of tussen km 21.200 en 26.950)
Publicatiedatum:04-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); B.G.H.M. Wichman; Technische Universiteit Delft; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); M. van den Ven

 

Samenvatting

Op een aanzienlijk aantal plaatsen van de asfaltdijk vindt vooral vanuit de bovenzijde doorgroei plaats van de asfaltbekleding (waarschijnlijk vooral door riet). De asfaltconstructie is hierbij op een aantal plaatsen volledig gedegenereerd. Riet doorgroei wordt als zeer problematisch ervaren, aangezien de wortels zich onder de asfaltlaag uit breiden en de wortels het asfalt volledig kunnen splijten.

 

Annotatie

17 p.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven