Onderwerp: Bezoek-historie

Tussenrapport 2005 : Beerze
Publicatiedatum:01-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); S. Stuijfzand, H. van Manen, R. van Ek, F. Sival; Alterra

 

Annotatie

58 p.
Ill.
Met lit.opg,
In het kader van het Pilotprgramma Waterberging-Natuur
Onderdeel van het Alterra-project "Effecten nutriënten-toevoer bij inundatie door slib"
(Alterra intern rapport)
(RIZA werkdocument ; 2006.048X)

Naar boven