Onderwerp: Bezoek-historie

Financiële consequenties van de gewijzigde status van de invoering van OV-Chipkaart : eindrapportage
Publicatiedatum:14-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Timmer, P. Nieuwenhuis, R. Rijnhout, C. Koopmans; Hypercube, SEO Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Aan Hypercube is door AVV gevraag haar te ondersteunen bij een actualisatie van de aannames, c.q. veronderstellingen gedaan bij de MKBA 2003 en het kaart brengen van de belangrijkste ontwikkelingen sedert 2003. Het gaat daarbij met name om de ontwikkelingen sedert 2003. Daarbij gaat het voornamelijk om de ontwikkeling van de verhouding tussen kosten en baten en de belangrijkste veranderingen sinds de MKBA 2003. De overweging is ingegeven door het feit dat de minister een go/no-go beslissing over de chipkaart dient te nemen.

 

Annotatie

40 p.
ill.
Met samenv.
In opdracht van: F. Cohen, F. Cheung (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV))

Naar boven