Onderwerp: Bezoek-historie

Try-out publieksgericht werken in de districten - districtshoofden : rapportage
Publicatiedatum:01-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); A. Dijkstra, L. Stronk, M. van Twuijver

 

Samenvatting

In de districten van RWS wordt al op vele manieren publieksgericht gewerkt. In een try-out setting is aan districtmedewerkers gevraagd om stimulerende voorbeelden te geven van publieksgericht werken in praktijksituaties. Ook is gevraagd suggesties te doen over wat er in de toekomst veranderd zou moeten worden om het werk op dit gebied te verbeteren. Deze try-out (TOPR) vormt een samenwerking tussen het Project Implementatie Districten (PID) en het Programma RWS Publieksgericht, dat is ondergebracht bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Er zijn vier verschillende verschillende functiegroepen uit de districten bij de try-out publieksgericht werken betrokken: weginspecteurs, sluismeesters, districtshoofden en omgevingsmanagers. In dit rapport ligt de focus op de districtshoofden.

 

Annotatie

34 p.
ill.
Status: Definitief

Naar boven