Onderwerp: Bezoek-historie

"De Friese IJsselmeerkust" 1997-2002 : eindevaluatie project
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samensteller Coert Winkel; regiopolitie Fryslân, district Sneek

 

Samenvatting

<p>Is de eindevaluatie van het project "De Friese IJsselmeerkust". Deze eindevaluatie is uitgevoerd op basis van tussentijdse (jaarlijkse) evaluatieverslagen, gesprekken met partners, mutatie-informatie uit het bedrijfs processensysteem X-pol van de regiopolitie Frysl&acirc;n en in belangrijke mate de bevindingen van de samenwerkingspartners over de gehele looptijd van het project.</p>

 

Annotatie

20 p.
fig., tab.
Samenwerkingsproject van: It Fryske Gea ; Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ) contactpersoon: Jochem Woord ; Staatsbosbeheer ; Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Inspectiedienst ; Vereniging Natuurmonumenten ; KLPD, Politie te Water ; Provincie Fryslân ; Regiopolitie Fryslân

Naar boven