Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwsflits Op Koers : informatie vanuit alle geledingen van Rijkswaterstaat over actuele ontwikkelingen in de uitvoering van WB21, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR of Natura 2000)
Publicatiedatum:01-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

red. A. Nijhuis, I. Zeegers, D. Terlien; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

De hoofddoelstellingen van het nationele waterbeleid komen tot uiting in de drie programma's Waterbeleid voor de 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Omdat de drie programma's elk op zich complex zijn en bij voorkeur in onderlinge samenhang worden uitgevoerd, is binnen Rijkswaterstaat een adequate uitwisseling van kennis en informatie noodzakelijk. Deze nieuwsflits helpt daarbij. Acht maal per jaar staat dit platform ter beschikking van iedereen die vanuit de verschillende delen van Rijkswaterstaat over de voortgang van de drie grote programma's informatie heeft die ook voor anderen relevant is.

 

Annotatie

Fig., Ill.
AANWEZIG: 0-nummer- (RIZA)

Naar boven