Onderwerp: Bezoek-historie

Advies inzake de in 2006 aan te brengen asfaltverharding op de Van Brienenoordbrug : functionaliteit en effectiviteit van bitumineuze membranen in de asfaltverharding op een orthotrope stalen brug
Publicatiedatum:16-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J.J.M. Molenaar

 

Samenvatting

Het advies betreft de op de Van Brienenoordbrug in 2006 aan te brengen asfaltverharding met ZOAB-deklaag en de realisatie daarvan (innovatieve aanbesteding) en heeft betrekking op twee kernpunten: ten eerste, het toe te passen bindmiddel voor de ZOAB-deklaag en de gietasfaltlaag; ten tweede, de werking (functionaliteit en effectiviteit) van de bitumineuze membranen in de verhardingsconstructie. In 1989 is over is over de verharding op de Van Brienenoordbrug advies uitgebracht door de werkgroep Brienenoord Open Slijtlaag (BRIOS). Geadviseerd wordt dit advies te volgen, voor wat betreft de verhardings-constructie en de materiaalkeuze. Op het punt van de bindmiddelen voor de ZOAB-deklaag en de gietasfaltlaag is het BRIOS-advies echter niet meer uitvoerbaar, omdat de geadviseerde bindmiddelen voor deze asfaltlagen niet meer leverbaar zijn. Het Wegendistrict Rijnmond heeft aan DWW gevraagd een gelijkwaardig alternatief bindmiddel voor de ZOAB-deklaag en de gietasfaltlaag voor te stellen. Voor wat betreft de bitumineuze membranen heeft RWS Zuid-Holland door de TU-Delft eindige elementen berekeningen laten uitvoeren, om een beter inzicht te krijgen in de werking (functionaliteit en effectiviteit) van deze membranen (onder en boven de gietasfaltlaag). De belangrijkste uitkomst is dat de membranen belangrijke structuurcomponenten van de verharding zijn, die een bijdrage leveren aan de levensduur van de ZOAB-deklaag. Daartoe moeten de membranen bij voorkeur zo stijf mogelijk zijn, maar niet zo stijf dat de daardoor veroorzaakte schuifspanningen in de membranen de vermoeiingssterkte kunnen overschrijden.

 

Annotatie

28 blz.
In opdracht van: RWS, Zuid-Holland
Projectnaam: Advies B&O/Aanleg
Rapportnr. DWW-2004-004

Naar boven