Onderwerp: Bezoek-historie

Doorspoelen of opzouten? : bestrijding van blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M.H. Verspagen, P. Boers (etc.); Universiteit van Amsterdam (UVA); Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)

 

Samenvatting

Het Volkerak-Zoommeer verandert iedere zomer in een groene soep van giftige blauwalgen. Twee maatregelen zijn bruikbaar om de blauwalgenbloei te bestrijden : doorspoelen met zoet water en verzilten met zout water. In dit rapport is beschreven in welke mate deze bestrijdingsmiddelen de bloei van blauwalgen kunnen onderdrukken,. Hiervoor is een rekenkundig model ontwikkeld dat gebaseerd is op resultaten van een vierjarig onderzoek naar blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer.

 

Annotatie

22 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.

Naar boven