Onderwerp: Bezoek-historie

Monitor Stedelijke Bereikbaarheid : eindrapport
Publicatiedatum:20-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Bart Witmond, Marco Martens, Koen Vervoort, Bart Versteegh, Wouter Vos; ECORYS Nederland BV

 

Samenvatting

Voor een monitor van de bereikbaarheid van en in steden is het nodig dat een aantal indicatoren systematisch wordt gevolgd. Het ministerie van V&W heeft samen met andere betrokken ministeries (BZK, VROM en EZ) het initiatief genomen om indicatoren voor het monitoren van stedelijke bereikbaarheid te ontwikkelen met het oog op de volgende GSB (Grote Steden Beleid)-periode 2005 t/m 2009. Voor de GSBdoelstelling ?vergroting bereikbaarheid van economische activiteiten" was in het verleden nog geen indicator opgesteld. In overleg met de steden en andere betrokkenen zijn deze indicatoren ontwikkeld.

 

Annotatie

74 p.
Met bijl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven