Onderwerp: Bezoek-historie

Samenhang maatregelen WB21 en KRW : een quick-scan ten behoeve van de Decembernota 2005
Publicatiedatum:01-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); W. Iedema en A. Kors

 

Annotatie

12 p.
Tab.
(RIZA werkdocument ; 2005.091X)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Water (DGW)

Naar boven