Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, C.J.E. Brochard, K. Fockens, A. L. de Keijzer-de Haan, G.L. Verweij, P. Esselink; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten over 2004 middels een opdeling van fytoplankton in drie soortgroepen (diatomeeën, dinoflagellaten en overige soorten) en een presentatie van het seizoensverloop van deze drie groepen. In 2004 vertoonden de temporele en ruimtelijke ontwikkeling van het fytoplankton in veel opzichten een overeenkomstig beeld als in voorafgaande jaren. Na een winterperiode met over het algemeen lage dichtheden, volgde in het voorjaar op de meeste locaties een bloei van diatomeeën. Langs de kust waren de dichtheden van met name de diatomeeën vele malen hoger dan offshore. In de Noordzee, Waddenzee en Oosterschelde.

 

Annotatie

139 p.
bijl., ill.
Rapportnr 2005-022
Bijlagen rapportnr. 2005-022A
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van het biologisch monitoringsprogramma (Mon*Biologie)
Bijlage: KITE-diagrammen
Met lit. opg

Naar boven