Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapport monitoring ROM IJmeer : analyse van de ontwikkelingen in de periode 1995-2003
Publicatiedatum:01-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) (etc.); L. Jans, S. Stuijfzand, E. Lammens, M. Platteeuw; met medew. van S. van Rijn, M. Loonen

 

Samenvatting

Eindrapport waarin een analyse is opgenomen van de ontwikkelingen in het IJmeer in de periode 1995-2003. De belangrijkste resultaten worden gepresenteerd. Aan de hand van de gegevens wordt waar mogelijk en relevant aangegeven of er sprake is van een bepaalde trend. De gegevens van het IJmeer worden vergeleken met gegevens van de omliggende meren. Ook wordt de relatie tussen ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen enerzijds en die van milieu- en ecologieparameters anderzijds geanalyseerd. Hierbij komen tevens de beleidsrelevante aspecten aan bod. Hiertoe worden onder andere gevonden waarden gerelateerd aan de streefbeelden en wettelijke normen.

 

Annotatie

136 p.
Fig., Ill. tab.
(RIZA rapport ; 2005.017)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Contactpersoon RWS RIZA: L. Jans
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 903695696X

Naar boven