Onderwerp: Bezoek-historie

Macrobenthos dynamiek Veerse Meer (periode 1990-2003)
Publicatiedatum:01-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME); V. Escaravage, H. Hummel

 

Samenvatting

Basale uitwerking van de MWTL macrobenthosgegevens van het Veerse Meer als voorwerk voor het definiëren van een relevante T0 voor de effecten van het doorlaatmiddel

 

Annotatie

79 p.
ill., bijl.
(NIOO-CEME rapport ; 2003-03)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) als onderdeel van de bekkenrapportage van het Veerse Meer
Monitoring Taakgroep, Werkgroep Ecosysteem Studies
Met lit. opg.
ISSN 13816519

Naar boven