Onderwerp: Bezoek-historie

Primaire rapportage fytoplankton : opzet, aanpak en resultaten van de fytoplanktonmonitoring in het kader van het biologisch meetnet MWTL zoete rijkswateren : 1992-2004
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Bijkerk; Koeman en Bijkerk ecologisch onderzoek en advies

 

Samenvatting

Verschaft inzicht in de uitvoering, resultaten en eventuele problemen en optimalisatiemogelijkheden van de fytoplanktonmonitoring, zoals deze heeft plaatsgevonden in het kader van het biologisch meetnet MWTL in de jaren 1992 tot en met 2002. Hierbij gaat het zowel om de monitoring van de fytoplanktonsoortensamenstelling als van het chlorofyl-a-gehalte.

 

Annotatie

61 p.
Fig., tab.
(KenB-rapport ; 2005-92)
Met samenvatting
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Contactpersoon: T. Pelsma

Naar boven