Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag werkconferentie best practices watermanagement
Publicatiedatum:07-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Korbee & Hovelynck

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat wordt omgevormd tot een agentschap, met als doel zakelijker en publieksgerichter te kunnen opereren. Eén van de doelstellingen die de organisatie zich daarbij heeft gesteld,is het ontwikkelen van publieksgerichte dienstverlening. Dat houdt een overgang in van aanbod gestuurd werken naar vraag gestuurd werken. In dat kader is in 2005 een inventarisatie begonnen van ervaringen die binnen Rijkswaterstaat zijn opgedaan op het gebied van publieksgerichte dienstverlening. De inventarisatie is ingericht langs de lijnen van het project UPP (Uniformering Primaire Processen), waarin de werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn ingedeeld in primaire processen: watermanagement, verkeersmanagement droog, verkeersmanagement nat, aanleg en beheer & onderhoud. Voor elk van deze primaire processen is een werkconferentie georganiseerd waarin medewerkers van Rijkswaterstaat gezamenlijk de ?best practices ? van publieksgericht werken inventariseerden. Dit document is een verslag van de werkconferentie over de best practices in het primaire proces ?Watermanagement ?.

 

Annotatie

8, 44 p.
Ill.
In opdracht van RWS, AVV
Projectbegeleiding P.G. van Konijnenburg

Naar boven