Onderwerp: Bezoek-historie

Strategisch besluit in de PKB Ruimte voor de Rivier
Publicatiedatum:01-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. van Boetzelaer

 

Samenvatting

Met de PKB Ruimte voor de Rivier wordt op strategisch niveau besluitvorming geregeld over een pakket van maatregelen om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te brengen met de nieuwste normen. Het gaat om het gebied langs alle Rijntakken (Waal, Neder-Rijn/Lek, IJssel, benedenrivierengebied) en het benedenstroomse deel van de Maas. Met de PKB wordt een besluit op hoofdlijnen genomen over de locatie van o.a. dijkverlegging of ?verbetering, verdieping van het zomerbed en verlaging van uiterwaarden. Deze activiteiten zijn m.e.r.-plichtig.

 

Naar boven