Onderwerp: Bezoek-historie

Veranderingen in de samenstelling van het macrobenthos van het Grevelingenmeer (periode 1990-2000) en mogelijke oorzaken
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie (NIOO-CEME); B. Schaub, D. van Oevelen, W. Sistermans, M. Rietveld, P. Herman, Herman Hummel

 

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van veranderingen in de samenstelling van het macrobenthos in relatie tot veranderingen in de omgevingsfactoren van het Grevelingenmeer gedurende de jaren negentig. Er wordt een start gemaakt met de analyse van de gegevens. Een dergelijke analyse van trends en veranderingen die zich hebben afgespeeld in de samenstelling van het macrobenthos draagt bij tot een beter begrip van de processen die zich afspelen in het water en rondom de bodem van het meer. Een dergelijke kennisopbouw kan bijdragen tot specifiek te ontwikkelen beleid waarin gekomen kan worden tot een optimalisatie van de biodiversiteit en habitathandhaving of habitatontwikkeling.

 

Annotatie

109 p.
ill.
Rapport nr. 2002-01
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van het Biologisch Monitoring Programma (BIOMON)
Met lit. opg.

Naar boven