Onderwerp: Bezoek-historie

Vervoermanagement : decentrale rapportages 2004 : verslag van analyse
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Th. van Kelegom; Verkeer & Millieu Consultancy BV

 

Samenvatting

Decentrale overheden (provincies en regionale openbare lichamen) zijn volgens het Tijdelijk Besluit Specifieke Uitkering Vervoermanagement jaarlijks financieel en inhoudelijk verslag te doen van de uitvoering van activiteiten omtrent vervoermanagement. De decentrale overheden hebben in 2005 hun verantwoordingsrapportages over het jaar 2004 bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat ingediend. Dit rapport geeft een analyse van de ingeleverde rapportages, met als vraagstelling: geef inzicht in de financiële bestedingen verantwoording van gedecentraliseerde budgetten; duidt aan, indien mogelijk, waar de budgetten aan zijn besteed en geef zo mogelijk de resultaten van de geleverde inspanningen aan.

 

Annotatie

26 p.
Bijl., ill.
Status: eindrapport
Project: Analyse decentrale rapportages vervoermanagement 2004
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
projectbegeleiding M.E.C. Emmen

Naar boven