Onderwerp: Bezoek-historie

Saneringsvisie Kanaal door Walcheren
Publicatiedatum:01-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (WAU); H.L.A. Sonneveldt, C.A. Schmidt, D.S. Beerda, C.J. Meeuse

 

Samenvatting

Uiteenzetting van de gezamenlijke visie van de "Begeleidingscommissie Sanering Kanaal door Walcheren" op de sanering van het Kanaal door Walcheren. In deze visie wordt rekening gehouden met gebiedsspecifieke kenmerken, functies, ontwikkelingen en kwaliteitsdoelstellingen. Geeft inzicht in de sanerings(on)mogelijkheden en vergelijkt saneringsalternatieven op hoofdlijnen. De begeleidingscommissie spreekt zcih uit over de voorkeursvariant, die als vertrekpunt dient voor het saneringsonderzoek en het saneringsplan.

 

Annotatie

26 p.
ill.
bijl.
(AKWA werkdocument ; W 05.003)
Werkdocument WAU.KWO-3-03074
Met samenvatting
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven