Onderwerp: Bezoek-historie

Over de drempel naar zakelijk vervoermanagement : eindrapportage evaluatie Basispakket Vervoermanagement, en adviezen voor de toekomst
Publicatiedatum:21-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Schreuders, R. van Vliet; Goudappel Coffeng BV, Oranjewoud BV

 

Samenvatting

In dit rapport wordt er inzicht geboden op antwoorden van de vragen: -Wat kan er geleerd worden van de huidige ervaringen met vervoermanagement als er verder gekeken wordt dan het Basispakket Vervoersmanagement (VVM), en zakelijker omgaan met afspreken op dat gebied? (fase 1); en -Wat is er nodig als de ontwikkeling en invoering van vervoermanagement beter uitgevoerd moet worden? (fase 2)

 

Annotatie

56 p.
Met samenv.
Projectnaam: Evaluatie Basispakket Vervoermanagement
Projectnr./Dossiernr. AVV: 45000000762/SAP nr. C76
Projectnr. GC: AVV519/Sdm/8643
Versie: 3, definitief
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
projectbegeleiding W.O. Hazelhorst

Naar boven