Onderwerp: Bezoek-historie

Scenario's in beeld : klimaatverandering en de Waddenzee
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Jungcurt (foto's); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); De Kluut Communicatie

 

Samenvatting

Brengt in verkorte weergave mogelijke veranderingen ten gevolge van klimaatverandering voor de Waddenzee in beeld. Gaat in op nieuwe inzichten voor het beheer van de Waddenzee en geeft een visie op toekomstig beleid. Brengt daarnaast de gevolgen van klimaatverandering en enkele meetbare effecten onder de aandacht en het effect daarvan op het ecosysteem van de Waddenzee. Gaat tenslotte nog in op de aspecten van veiligehid en de gevolgen van klimaatveranderingen voor de zoetwaterafvoer in de Waddenzee.

 

Annotatie

Brochure behorende bij het rapport 'Het klimaat het primaat?' in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), in het kader van het project 'Wad in de Toekomst'
Het rapport 'Het klimaat het primaat?' is niet verschenen.

Naar boven