Onderwerp: Bezoek-historie

Ééndimensionaal model voor het dynamisch en simultaan oplossen van de waterbewegings- en convectie/diffusie vergelijking in een netwerk
Publicatiedatum:01-07-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Zuidwest

 

Samenvatting

In deze nota wordt met behulp van het programma Zwendel de waterbeweging en zoutindringing berekend in de Noordelijke Deltabekken. Het programma Zwendel is gebaseerd op het programma IMPLIC40, een eendimensionaal getijmodel, en kan gezien worden als een uitbreiding daarop. Het voordeel van Zwendel is dat - ten gevolge van het feit dat waterbeweging en zoutindringing simultaan worden berekend - het effect van dichtheidsverschillen verdisconteerd worden in de berekening van de waterbeweging.

 

Annotatie

16 p.
bijl., ill.
Projectnr.: WWZW 11.004.07

Naar boven